Semináře 2022

 

 

 

„Já tomu umění
ale opravdu nerozumím, natož tomu abstraktnímu.
Jak to mám pak
učit děti?“
„S výtvarnými díly pracuji ve škole ráda
a často. Těším se,
že se naučím
něco
nového. “
„Výtvarné umění
mě vždy zajímalo,
ale já nejsem ten odborník, netroufám si to přednášet dětem
ve škole.“
Všichni to umíme, jen možná nevíme, jak na to. Porozumět umění není věda.
Porozumění výtvarnému uměleckému dílu
– základy kritické interpretace


8 hodin výuky, kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod Č.j.: MSMT-21869/2020-2-642, platnost akreditace do 16. 6. 2023.

Poznáváte se v některém z těchto výroků?

 • ​„Já tomu umění moc nerozumím, natož tomu abstraktnímu. Jak to mám pak učit děti?“

 • „Výtvarné umění mě vždy zajímalo, ale já nejsem ten odborník, netroufám si to přednášet dětem ve škole.“

 • „Výtvarnou kulturu máme v ŠVP, zajímá mě, jak to předat poutavě, aby to děti bavilo a něco si z toho odnesly.“

 

Porozumět výtvarnému dílu a něco si odnést z výtvarného umění není věda. Všichni jsme toho schopni. Jen trochu vědět, kde to v sobě! hledat. V kurzu si ukážeme několik přístupů, které nám umožňují ve výuce učinit výtvarné dílo zdrojem radosti a poznání o nás samých a o světě kolem.

 

O čem kurz je?

Připravili jsme pro vás kurz metody kritické interpretace. Stavíme na autentickém zážitku a na přesvědčení, že výtvarné dílo není jen pro zasvěcené pohybující se v intelektuální bublině umělců, kurátorů a historiků umění používající specifický slovník „cizích“ slov, ale že je pro každého bez rozdílu věku a vzdělání.  

 

Pomocí pojmů, které dávno známe (většinu již z mateřské školy), se podíváme na to, z čeho se výtvarné dílo skládá a co nám tím říká. Probereme techniky kritické interpretace, které následně můžete ihned vyzkoušet s dětmi ve škole.  Společně otevřeme dveře 13. komnaty a ukážeme si, jak tuto komnatu citlivě a poutavě otevírat s dětmi.

Budeme věnovat těmto oblastem:

 

 • Interpretační modely v edukační praxi

 • Interpretace současného a moderního umění

 • Zprostředkování výtvarného uměleckého díla žákům

Co vás čeká?

V našich kurzech hovoří lektor pouze z části. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na pohodově strávený den, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

Pro koho je kurz vhodný?

 • učitelé 1. stupně ZŠ,

 • učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),

 • učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

 • lektoři – muzejní pedagogové,

 • max 15 účastníků.

Místa konání:

 • Olomouc, Praha, Ostrava

 • Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

 

Cena

1000,- /účastník

Slevy:

při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník

členové INSEA sleva 100,- Kč

Termíny

čtvrtek 3. 3. 2022, 9:00 - 16:00, Olomouc, Dolní sál ČCE, 
Blahoslavova 916/1, čas:  9:00 - 16:00

Mám zájem o zasílání nabídek kurzů (čtvrtletně)

 
Participativní přístupy ve výtvarné výchově

 

 

8 hodin přímé výuky, kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod Č.j.: MSMT-21869/2020-2-642, platnost akreditace do 16. 6. 2023.

Kurz pro pedagogy, kteří už s výtvarnými díly něco zažili a také pro ty, kteří něco zažít chtějí. Seminář volně navazuje na předchozí  kurzy, nicméně absolvování předchozího kurzu není podmínkou.

Výuku bez důrazu na motivaci a zapojení žáků si dnes nedokážeme představit. Jak tvorbu podle námětu, který přináší učitel, nahradit jinými strategiemi? Jak umožnit žákům být aktivním účastníkem rozhodování o tom, co a jak se budou učit a přitom neztratit nad výukou "kontrolu" ? O tom je další seminář. Zaměříme se na to, jak se v praxi ve výuce realizuje tzv. autentické učení a ukážeme si příklady aktivit.

 

O čem kurz je?

Obsahem semináře a dílny jsou tato témata: posun od doby industriální k digitální, participativní přístupy ve výtvarné výchově, autentické učení, modelové lekce.
Zaměříme se na to, jak se autentické učení realizuje v praxi ve výuce a ukážeme si příklady aktivit.

​​​Pro koho je kurz vhodný?

Těšíme se na:

 • učitele 1. stupně ZŠ,

 • učitele 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),

 • učitele gymnázií,  SOŠ a SOU
  učitele ZUŠ a SUŠ, učitele VOŠ

 • lektory – muzejní pedagogy,

 • max 15 účastníků.

Místa konání:

 • Olomouc, Praha

 • Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

 

Cena

1000,- /účastník

Slevy:

při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník

členové INSEA sleva 100,- Kč

 

Termíny

čtvrtek 10. 3. 2022, Olomouc 

Dolní sál ČCE, Blahoslavova 916/1, čas:  9:00 - 16:00

​​​​​

Knížka pro lektory a učitele
Výuka dějin umění 
a rozvoj percepčních, verbálních
a hodnotících dovedností studentů
(vydala UP v Olomouci)

 

 
Porozumění uměleckému dílu – postupy kritické interpretace v praxi


8 hodin výuky, kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod Č.j.: MSMT-21869/2020-2-642, platnost akreditace do 16. 6. 2023.

Porozumět výtvarnému dílu a něco si odnést z výtvarného umění není věda. Všichni jsme toho schopni. Jen trochu vědět, kde to v sobě! hledat. V kurzu si ukážeme několik přístupů, které nám umožňují ve výuce učinit výtvarné dílo zdrojem radosti a poznání o nás samých a o světě kolem.

 

O čem kurz je?

Předmětem tohoto druhého semináře a následné dílny bude opět interpretace, posuzování a hodnocení umění a uměleckých děl minulosti. Půjdeme ale v kritické vizuální analýze (anglicky art criticism) více dohloubky a procvičíte si dovednosti pracovat s několika interpretačními modely ve výuce.  Téma navazuje na předchozí seminář „Porozumění výtvarnému uměleckému dílu – základy kritické interpretace“. Cílem je, abyste po skončení semináře dokázali ve svých školách připravit výukovou hodinu s užitím kritické interpretace. Navazující seminář jsme akreditovsli na základě poptávky učitelů, kterým prvotní seznámení s kritickou interpretací nestačilo a chtěli si dovednosti dále prohlubovat.

Co vás čeká?

V našich kurzech hovoří lektor pouze z části. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na pohodově strávený den, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

Pro koho je kurz vhodný?

 • učitelé 1. stupně ZŠ,

 • učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),

 • učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

 • lektoři – muzejní pedagogové,

 • max 15 účastníků.

Místa konání:

 • Olomouc, Praha, Ostrava

 • Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena

1000,- /účastník

Slevy:

při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník

členové INSEA sleva 100,- Kč

Termíny

31. 3. 2022

Ukázka splněného úkolu – ozvučte obraz a zapojte i rodiče!

"Dva dny nám děti mručely, že do Arcidiecézního muzea v Olomouci nechtějí, nechtějí a nechtějí. Tak jsme jim v tom muzeu udělali bojovku a užili jsme si to všichni."