top of page

Publikace

VĚTŠINA PUBLIKACÍ KE STAŽENÍ ON-LINE

 

Seznam publikací kde je autor, spoluautor nebo editor V.J.M.

JUREČKOVÁ, Veronika et al. 2015. Creative Expressive Inspirational Art Education. Praha: Nakladatelství Franze Kafky. ISBN 978-80-86911-46-5. anglicky.

 

JUREČKOVÁ Veronika. 2015. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotící dovednosti studentů, Vydavatelství UP.

 

JUREČKOVÁ Veronika. 2014. Dějiny umění v souvislostech. Vydavatelství UP, studijní text.JUREČKOVÁ, Veronika. 2014.

 

JUREČKOVÁ Veronika. 2014. Umění pro život – kriticky myslet o umění. Kultura, umění a výchova, 2(2) [cit. 2014-09-23]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=7&clanek=46.

 

JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, Veronika. 2013. Participace ve výtvarné výchově. Kultura, umění a výchova, 1(2) [cit. 2013-12-11]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/

 

JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V., Muzea a galerie v Second Life aneb avatar v muzeu. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: Suplementa 2013/1 Muzeum a škola. roč. 2013, č. 1, s. 81-83.

 

JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V. 2013. Participace ve výtvarné výchově . Kultura, umění a výchova, 1(2) [cit. 2013-12-11]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=5&clanek=26

 

HRUBÁ, Tereza, JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, Veronika a Petra ŠOBÁŇOVÁ. 2013. So nah so fern. Zusammenarbeit als ein Weg zur neuen Kreativität. Sichtwechsel als der Weg zur Toleranz. in: Sara Burkhardt / Torsten Meyer / Mario Urlaß (Hrsg.) convention. Ergebnisse und Anregungen #Tradition #Aktion #Vision Schriftenreihe Kunst Pädagogik Partizipation: Buch 03. München, 2013

 

​BÉBAROVÁ, J., JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V., SELINGEROVÁ, V., Keramický objekt. Dokument o pálení v peci na dřevo,  1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3242-7. - též online:
http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace

​   
MYSLIVEČKOVÁ, H. - JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V. eds., Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 23. 9. 2011, Olomouc 2012. - též online: http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace

MYSLIVEČKOVÁ, H. - JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V. eds.,Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 29. 3. 2012, Olomouc 2012. - též online: http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace

Pexetrio Znáš naše zámky?  - 2011 - autorka koncepce, textů v bookletu http://www.betexa.cz/znas-nase-zamky/

Pexetrio Znáš naše hrady? - 2011 - autorka koncepce, textů v bookletu http://www.betexa.cz/znas-nase-hrady/


JUREČKOVÁ,V., Škola muzejní pedagogiky 5: Financování a řízení kulturních projektů, Olomouc: Univerzita Palackého 2007. 78 p. ISBN 978-80-244-1867-4. - též online: http://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/kvalit_inovace_muzeoped_modul/dokumenty/studijni_materialy/Skola_muzejni_pedagogiky_5.pdf

MALIŠOVÁ,V., ed., Tvoříme spolu, P-centrum, 2005. Sborník textů je výstupem 1,5 letého projektu Tvoříme spolu, jehož cílem bylo podpořit spolupráci muzeí a škol.

 

MALIŠOVÁ V., katalogy výstavního programu galerie U Mloka 2003, 2004, 2005.

 

bottom of page