top of page

Publikace

JUREČKOVÁ Veronika. 2015. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotící dovednosti studentů, Vydavatelství UP.

 

JUREČKOVÁ Veronika. 2014. Dějiny umění v souvislostech. Vydavatelství UP, studijní text.JUREČKOVÁ, Veronika. 2014.

 

JUREČKOVÁ Veronika. 2014. Umění pro život – kriticky myslet o umění. Kultura, umění a výchova, 2(2) [cit. 2014-09-23]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=7&clanek=46.

 

JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, V. 2013. Participace ve výtvarné výchově . Kultura, umění a výchova, 1(2) [cit. 2013-12-11]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=5&clanek=26

 

JUREČKOVÁ,V., Škola muzejní pedagogiky 5: Financování a řízení kulturních projektů, Olomouc: Univerzita Palackého 2007. 78 p. ISBN 978-80-244-1867-4. - též online: http://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/kvalit_inovace_muzeoped_modul/dokumenty/studijni_materialy/Skola_muzejni_pedagogiky_5.pdf

 

Knížka pro lektory a učitele
Výuka dějin umění 
a rozvoj percepčních, verbálních
a hodnotících dovedností studentů
(vydala UP v Olomouci)

 

Ukázky modelových lekcí z dějin umění k několika stále aktuálním tématům
Dějiny umění v souvislostech
(vydala UP v Olomouci)

- násilí v umění a v dnešním světě,

- morálka a úloha moci a majetku v dnešním světě,

- Bible jako zdroj uchovávající řadu lidských norem a principů.

bottom of page