Informace o akreditaci kurzů DVPP

EducART (Veronika Jurečková, IČO 71588825, se sídlem Náves 41, 751 06 Majetín, č.j.: MSMT- 9203/2023-1) je u MŠMT držitelem akreditace instituce s platností do roku 2029.

V průběhu roku 2023 došlo ke změně zákona o udělování akreditací jednotlivým kurzům DVPP. MŠMT již kurzům DVPP akreditace neuděluje a kurzy tedy již nelze akreditovat. Všechny naše kurzy, které jsme pořádali ještě před 1. 9. 2023 jsou akreditované, nové kurzy již akreditace tedy nemají a ani mít nemohou.

Dokumenty o akreditaci si můžete prohlédnout zde:


----------------------------------------------------

Zrušení akreditací DVPP
Jak již mnozí patrně víte, od 1. září 2023 došlo ke zrušení akreditací DVPP. Pro nás to znamená, že bude mnohem snazší reagovat na potřeby učitelů a otevřít semináře šité na tělo, aniž by procházely kolečkem akreditací a byly pak zakonzervovány v akreditované podobě. Na druhou stranu, o to důležitější bude obracet se na instituce a lektory, se kterými máte dobré zkušenosti.

Co to dále znamená?
# "Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak jsou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

# Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy."

# Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání ze Šablon OP JAK je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání i od různých poskytovatelů.