Interpretace výtvarného uměleckého
díla ve výuce

8 hodin výuky, kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod Č.j.: MSMT- 9203/2023-4-454, platnost akreditace do 11. 5. 2026.
Lektor: Veronika Jurečková
Cena: 1 800,- Kč
max 10 účastníků

Informace o akreditaci kurzů u MŠMT

Vyberte si z termínů:
čt 16. 5. prezenčně, čas: 9 - 16 :00 hod., Blahoslavova 1, Olomouc

Porozumět výtvarnému dílu a něco si odnést z výtvarného umění není věda. Všichni jsme toho schopni. Jen trochu vědět, kde to v sobě! hledat. V kurzu si ukážeme několik přístupů, které nám umožňují ve výuce učinit výtvarné dílo zdrojem radosti a poznání o nás samých a o světě kolem.

​O čem kurz je?

Připravili jsme pro vás kurz metody kritické interpretace. Stavíme na autentickém zážitku a na přesvědčení, že výtvarné dílo není jen pro zasvěcené pohybující se v intelektuální bublině umělců, kurátorů a historiků umění používající specifický slovník "cizích" slov, ale že je pro každého bez rozdílu věku a vzdělání.

Pomocí pojmů, které dávno známe (většinu již z mateřské školy), se podíváme na to, z čeho se výtvarné dílo skládá a co nám tím říká. Probereme techniky interpretace, které následně můžete ihned vyzkoušet s dětmi ve škole. Společně otevřeme dveře 13. komnaty a ukážeme si, jak tuto komnatu citlivě a poutavě otevírat s dětmi.

Budeme se věnovat těmto oblastem:

  • Interpretační modely v edukační praxi

  • Interpretace současného a moderního umění

  • Zprostředkování výtvarného uměleckého díla žákům

​Co vás čeká?
V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativníden, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

Lektorka: Mgr. Veronika Jurečková

​Pro koho je kurz vhodný?
učitelé 1. stupně ZŠ,
učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),
učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
lektoři – muzejní pedagogové,
pedagogové volného času
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga
všichni, které téma zajímá

​Místa konání:
Olomouc, Praha, Ostrava
Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena:
prezenční/webinář: 1 800,-
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník
členové INSEA sleva 100,- KčPřihláška na kurz:

Způsob platby kurzů: Na základě přihlášky vám zašleme fakturu.

Storno podmínky: Při odhlášení déle než 24 hodin před kurzem vracíme zpět 100% kurzovného. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit kurzu méně než 24 hodin před začátkem, máte nárok na vrácení 50% kurzovného, nebo se můžeme domluvit na přesun na jiný termín, případně můžete za sebe poslat náhradníka.