Interpretace výtvarného uměleckého
díla II - metody kritické interpretace

8 hodin výuky
Lektor: Mgr. Veronika Jurečková
Cena: 1 800,-
max 10 účastníků
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník
členové INSEA sleva 100,- Kč

Informace o akreditaci kurzů u MŠMT a šablonách
Vhodné pro šablony: ANO

Vyberte si z termínů:
čt 24. 10. prezenčně v Olomouci, čas: 9 – 16 :00 hod., kde: Blahoslavova 1, Olomouc, cena: 1 800,- Kč

Porozumět výtvarnému dílu a něco si odnést z výtvarného umění není věda. Všichni jsme toho schopni. Jen trochu vědět, kde to v sobě! hledat. V kurzu si vyzkoušíte několik přístupů, které ve výuce umožňují učinit výtvarné dílo zdrojem radosti a poznání o nás samých a o světě kolem.


O čem kurz je?

Předmětem tohoto navazujícího prakticky zaměřeného semináře bude opět interpretace, posuzování a hodnocení umění a uměleckých děl minulosti. Půjdeme ale v kritické vizuální analýze (anglicky art criticism) více dohloubky a procvičíte si dovednosti pracovat s uměleckými díly různých forem různými metodami. Téma navazuje na předchozí seminář "Interpretace výtvarného uměleckého díla ve výuce ". Cílem je, abyste po skončení semináře dokázali ve svých školách připravit výukovou hodinu s užitím kritické interpretace a aktivizačních metod. Navazující seminář jsme připravili na základě poptávky učitelů, kteří si po prvotním seznámení s kritickou interpretací chtějí dovednosti dále prohlubovat. Absolvování předchozího semináře ale není podmínkou.


Budeme se věnovat těmto oblastem:

  • Interpretační modely v edukační praxi

  • Kritická interpretace

  • Aktivizační metody práce s uměleckým dílem

​Co vás čeká?
V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativní den, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

​Pro koho je kurz vhodný?

učitelé 1. stupně ZŠ,
učitelé 2. stupně ZŠ (výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura, dějiny umění)
učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
lektoři – muzejní pedagogové, pedagogové volného času
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga
všichni, které téma zajímá

​Místa konání:

Olomouc
Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Přihláška na kurz:

Způsob platby kurzů: Na základě přihlášky vám zašleme fakturu.

Storno podmínky: Při odhlášení déle než 24 hodin před kurzem vracíme zpět 100% kurzovného. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit kurzu méně než 24 hodin před začátkem, máte nárok na vrácení 50% kurzovného, nebo se můžeme domluvit na přesun na jiný termín, případně můžete za sebe poslat náhradníka.