top of page

EDUCATION
THROUGH
ART​​​

Inspiration

Creativity
Innovation

 • Vystudovala jsem dějiny umění a spolupracuji s mnoha učiteli výtvarné výchovy na ZŠ, SŽ i ZUŠ a muzejními pedagogy. Na Univerzitě Palackého jsem měla možnost se blíže věnovat interpretaci výtvarného díla minulosti a jeho zprostředkování žákům.
   

 • Na potřebu poznání uměleckého díla a jeho historie narážíme ve výuce výtvarné výchovy, historie, dějin umění a při vlastní tvůrčí práci na všech stupních škol včetně ZUŠ.
   

 • Klíčem je získání důvěry v sebe sama a poznání nástrojů pro sebevědomou interpretaci uměleckého díla.
   

 • Nabízím alternativu k frontální výuce, drcení faktů, přehlcenosti pojmy (což zvláště v dějinách umění je velké nebezpečí, dalo by se říci past).
   

 • Snažím se naslouchat učitelům a jejich potřebám a výsledkem jsou následující akreditované semináře DVPP.

  Těším se na spolupráci
  Veronika Jurečková, lektorka

Kurzy DVPP

Semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)
Každý akreditovaný kurz pro vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

 

Rádi tvoříte, objevujete něco nového? 

Zajímáte se o umění kolem nás, jeho dějiny i současnost?

Zajímají vás společenské souvislosti umění?

 

EducArt / Veronika Jurečková

- pořádám výtvarné workshopy​​, semináře zprostředkování a interpretace výtvarného uměleckého díla (zn. nebojte se současného umění),

- publikuji, propojuji lidi a jejich nápady,

- spolupracuji, např. s Českou sekcí INSEA,

​- nabízím konzultace v projektovém managementu a fundraisingu.

 

Mám zájem o zasílání nabídek kurzů

Ke stažení:
Knížka pro lektory a učitele
Výuka dějin umění 
a rozvoj percepčních, verbálních
a hodnotících dovedností studentů
(vydala UP v Olomouci)

 

Creative Expressive Inspirational Art Education

tištěnou knihu lze zakoupit zde

(vydáno z grantu   Univerzity Palackého v Olomouci)

Ukázky modelových lekcí z dějin umění k několika stále aktuálním tématům
Dějiny umění v souvislostech
(vydala UP v Olomouci)

- násilí v umění a v dnešním světě,

- morálka a úloha moci a majetku v dnešním světě,

- Bible jako zdroj uchovávající řadu lidských norem a principů.

veronika.mali@volny.cz / © EducArt 2020 - 23

bottom of page