Zprostředkování abstraktního umění ve výuce
Jak ocenit abstraktní umění aneb to přeci umí každý

8 hodin výuky, kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod Č.j.: MSMT- 9203/2023-4-454, platnost akreditace do 11. 5. 2026.
Informace o akreditaci kurzů u MŠMT

Vyberte si z termínů:
pá 8. 11. 2024. prezenčně v Praze,
čas: 9 - 16 :00 hod., kde: Ateliér kreativního vzdělávání, Husova 242/, Praha 1, cena: 2300,- Kč
čt 14. 11. prezenčně v Olomouci, čas: 9 - 16 :00 hod., kde: Blahoslavova 1, Olomouc, cena: 1 800,- Kč
pá 15. 11. webinář, čas: 9 - 16 :00 hod.,  cena: 1 800,- Kč

Porozumět abstraktnímu dílu není věda. Často s žáky při prvním setkáním s abstraktním dílem narážíme na v komentáře typu "A co je na tom těžkého, zajímavého? Vždyť to bych uměl taky". Otázka zní na první pohled tak logicky, že často znejistí i zkušeného učitele.

​O čem kurz je?

Cílem kurzu je změna perspektivy pohledu žáka při konfrontaci s abstraktním uměním. Naším tématem tedy bude opět interpretace, posuzování a hodnocení uměleckých děl, tentokrát abstraktních. Jak jednoduše s žáky komunikovat hodnotu abstraktního uměleckého díla a jaké aktivity pro to volit.
Kurz je rozdělený do několika tematických celků:

 • Dívej se co nejobjektivněji
 • Rozvíjej své porozumění abstraktnímu dílu, zkoumej.
 • Změna perspektivy pohledu – ukázky vhodných aktivit
 • Proč pre-teens odmítají abstraktní umění. Sonda do psychologie vnímání a souvislosti s krizí výtvarného projevu.

Cílem je, abyste po skončení semináře dokázali ve svých školách připravit výukovou hodinu na téma porozumění abstraktnímu umění. Navazující seminář jsem akreditovala na základě poptávky učitelů. Téma abstraktního umění se na seminářích často objevuje s velkým otazníkem. Pojďme jej společně smazat.

Co vás čeká?

V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativníden, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

Lektorka: Mgr. Veronika Jurečková

​Pro koho je kurz vhodný?

 • učitelé 1. stupně ZŠ,

 • učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),

 • učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

 • lektoři – muzejní pedagogové,

 • max 10 účastníků.

Místa konání:

 • Olomouc, Praha

 • On-line webinář

 • Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena: Olomouc, webinář: 1 800,- / Praha: 2 300,-
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník. Prosíme, napište to do poznámky.
členové INSEA sleva 100,- Kč.
Prosíme, napište to do poznámky.


Přihláška na kurz: