Interpretační přístupy v praxi

8 hodin výuky

Porozumět výtvarnému dílu a něco si odnést z výtvarného umění není věda. Všichni jsme toho schopni. Jen trochu vědět, kde to v sobě! hledat. V kurzu si ukážeme několik přístupů, které nám umožňují ve výuce učinit výtvarné dílo zdrojem radosti a poznání o nás samých a o světě kolem.

Vyberte si z termínů:
14. 6. 2024 prezenčně v Olomouci, a kde? No přeci v galerii!

​O čem kurz je?

Předmětem tohoto druhého semináře a následné dílny bude opět interpretace, posuzování a hodnocení umění a uměleckých děl minulosti. Půjdeme ale v kritické vizuální analýze (anglicky art criticism) více dohloubky a procvičíte si dovednosti pracovat s několika interpretačními modely ve výuce. Téma navazuje na předchozí seminář "Porozumění výtvarnému uměleckému dílu – základy kritické interpretace". Cílem je, abyste po skončení semináře dokázali ve svých školách připravit výukovou hodinu s užitím kritické interpretace. Navazující seminář jsme akreditovsli na základě poptávky učitelů, kterým prvotní seznámení s kritickou interpretací nestačilo a chtěli si dovednosti dále prohlubovat.

Co vás čeká?

V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativníden, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, které vám vrtá hlavou (stačí odkaz na web).

​Lektorka: Mgr. Veronika Jurečková

Pro koho je kurz vhodný?

  • učitelé 1. stupně ZŠ,

  • učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),

  • učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

  • lektoři – muzejní pedagogové,

  • max 10 účastníků.

Místa konání:

  • Olomouc, Praha, Ostrava

  • Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena
prezenční/webinář: 1 800,-
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník
členové INSEA sleva 100,- KčPřihláška na kurz: