Interpretace a tvůrčí psaní
Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím uměleckého díla

8 hodin výuky
Lektor: Veronika Jurečková
Cena: 1 800,- Kč
max 10 účastníků

Vyberte si z termínů:
čt 22. 2. 2024 prezenčně v Olomouci, Dolní sál ČCE, Blahoslavova 916/1,čas: 9:00 - 16:00
čt 18. 4.
2024 prezenčně v Olomouci, Dolní sál ČCE, Blahoslavova 916/1,čas: 9:00 - 16:00

Kurz pro učitele českého jazyka při kterém budeme pracovat s uměleckými díly jako nástrojem rozvoje jazykových dovedností. Pomocí pojmů, které dávno známe (většinu již z mateřské školy), se podíváme na to, z čeho se výtvarné dílo skládá a co nám tím říká. Probereme techniky slovní a písemné interpretace, které následně můžete ihned vyzkoušet s dětmi ve škole. Budeme klást důraz na samotnou tvorbu žáků a jejich motivaci.

O čem kurz je?

V kurzu si účastníci sami vyzkouší několik interpretačních metod na příkladu vybraných uměleckých děl.


Budeme se věnovat těmto oblastem:

  • principy interpretace uměleckého díla

  • literatura a výtvarné umění - průniky a vzájemná inspirace

  • esej a postupy tzv. kritické interpretace

  • interpretační metody z oblasti tvůrčího psaní
  • esej na téma interpretace uměleckého díla a užití AI - potenciál a limity

​Co vás čeká?
V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, tvořit, psát a diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativníden, který bude jen pro vás. Můžete si s sebou přinést obrázek díla, kterému byste se chtěli věnovat (stačí odkaz na web).

Lektorka: Mgr. Veronika Jurečková

​Pro koho je kurz vhodný?
učitelé 1. stupně ZŠ,
učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),
učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
lektoři – muzejní pedagogové,
pedagogové volného času
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga
všichni, které téma zajímá

​Místa konání:
Olomouc, Praha, Ostrava
Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena:
prezenční/webinář: 1 800,-
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník
členové INSEA sleva 100,- KčPřihláška na kurz:

Způsob platby kurzů: Na základě přihlášky vám zašleme fakturu.

Storno podmínky: Při odhlášení déle než 24 hodin před kurzem vracíme zpět 100% kurzovného. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit kurzu méně než 24 hodin před začátkem, máte nárok na vrácení 50% kurzovného, nebo se můžeme domluvit na přesun na jiný termín, případně můžete za sebe poslat náhradníka.