Umění středověku ve VV a dějepisu

8 hodin výuky
Lektor: Veronika Jurečková
Cena: 1 800,- Kč
max 10 účastníků

Vyberte si z termínů:
čt 4. 4. 2024  prezenčně v Olomouci, Dolní sál ČCE, Blahoslavova 916/1,čas: 9:00 - 16:00

​O čem kurz je?

Postřehy ke středověkému umění: Učení zkoumáním, hledáním a pozorováním. Zábavně, objevitelsky. Na příkladu několika uměleckých děl a architektury si ukážeme vhodné aktivity vedoucí k porozumění významu středověkého umění i pro dnešní dobu. Dotkneme se také tématu významu křesťanství v historii střední Evropy a toho, proč je důležité znát tyto kontexty z důvodu pochopení kořenů naší vlastní kultury.


Budeme se věnovat těmto oblastem:

  • proč je středověk důležitý i v kontextu dnešní doby
  • umění dívat se - techniky a aktivity vedoucí k dovednosti rozlišit umění středověku od umění novějšího
  • koncept rytířství
  • základní motivy křesťanského umění


Co vás čeká?
V našich kurzech nehovoří pouze lektor. Připravte se na to, že budete sami tvořit, vymýšlet, diskutovat. Vezměte si proto pohodlné oblečení a třeba oblíbený koflík na kafe. Zkuste odklonit pracovní telefony a připravte se na inspirativní den, který bude jen pro vás.

Lektorka: Mgr. Veronika Jurečková

​Pro koho je kurz vhodný?
učitelé 1. stupně ZŠ,
učitelé 2. stupně ZŠ (aprob. výtvarná výchova, dějepis, český jazyk a literatura),
učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
lektoři – muzejní pedagogové,
pedagogové volného času
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga
všichni, které téma zajímá

​Místa konání:
Olomouc, Praha, Ostrava
Po domluvě v kmenové škole účastníků (možnost dojezdu lektora)

Cena:
prezenční/webinář: 1 800,-
Slevy: při účasti více osob z jedné instituce sleva 100,- Kč /účastník
členové INSEA sleva 100,- KčPřihláška na kurz:

Způsob platby kurzů: Na základě přihlášky vám zašleme fakturu.

Storno podmínky: Při odhlášení déle než 24 hodin před kurzem vracíme zpět 100% kurzovného. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit kurzu méně než 24 hodin před začátkem, máte nárok na vrácení 50% kurzovného, nebo se můžeme domluvit na přesun na jiný termín, případně můžete za sebe poslat náhradníka.